Skip to content

Fra monolit til fleksible byggeklodser: Composable ERP sikrer agilitet og innovation

Af Erik Lennings, Business Director, Head of ERP Advisory

ERP-markedet befinder sig i et paradigmeskift, der gør op med en klassisk ulempe – den manglende fleksibilitet. Composable ERP gør det muligt at foretage hurtige effektive ændringer og tilføre virksomheden både agilitet og innovation.

ERP-systemer er det administrative og operationelle fundament i de fleste virksomheder, og det vil ikke ændre sig foreløbig. Tal fra Mordor Intelligence fortæller, at det globale ERP-marked vil vokse fra godt 51 milliarder dollar i 2023 til mere end 80 milliarder i 2028.

Men ERP-systemer er ikke nødvendigvis perfekte. De er typisk all-in-one løsninger, som i større eller mindre grad understøtter virksomhedernes forretningsprocesser. De kan derfor optræde som komplekse monolitter, hvor det er besværligt at foretage tilretninger eller opdateringer. Det betyder, at det kan være vanskeligt at levere den fleksibilitet og omstillingsparathed, forretningen i dag efterspørger. 

Det er ikke et argument imod ERP-systemer. Det handler i stedet om det uforløste potentiale, de repræsenterer. Hvis dette teknologiske fundament kunne ryste trægheden af sig, ville den enkelte virksomhed blive betydelig mere agil og dermed konkurrencedygtig.

Composable: ERP som byggeklodser

Det er nu muligt med composable ERP – et paradigmeskift i opbygningen og håndteringen af ERP-systemer og tilhørende applikationer. Composable betyder, at den samlede systemplatform i højere grad bliver sammensat af komponenter. I stedet for at være én fast sammentømret størrelse fungerer systemet nu som bygget af klodser, hvor de enkelte dele nemt kan udskiftes uden at påvirke den grundlæggende systemplatform. Det betyder langt større fleksibilitet samtidig med, at virksomheden ikke længere er så afhængig af leverandørens teknologiudvikling.

Metoden er ikke ulig, hvad vi kender fra apps på smartphones. Her har man en systemplatform, en håndholdt computer, og kan tilføje apps, der leverer ekstra funktionalitet f.eks. sundhedsapps, der gør brug af smartphonens data.

På samme måde kan virksomheden tilføje eller ændre funktionaliteter ved at bruge apps og extensions – og dermed udnytte og forædle de mange værdifulde data, ERP-systemer indeholder.

Praktiske og strategiske fordele

Composable er et fundamentalt skift i brugen af ERP-systemer, som giver virksomheder flere fordele:

  • Agilitet. Det er nemmere og billigere at foretage ændringer og tilføje nye funktioner. En fleksibel arkitektur og nye integrationsteknologier gør det enkelt at opdatere og udvikle funktioner, hvilket gør virksomheden mere agil og forandringsparat.
  • Innovation. Det er betydeligt lettere at anvende services som Machine Learning, AI, Robotics, NLP og IoT, der kan løfte virksomhedens udviklingsevne og digitale transformation.

Eksempel på ny ERP-funktionalitet med composable

I dag er det de færreste organisationer, der gør brug af composable elemeter i deres systemlandskab. Men udviklingen går stærkt, og i det fremtidige ERP-landskab vil de fleksible composable elementer blive langt mere fremherskende.

Vi har allerede set flere eksempler på brugen af composable elementer hos virksomheder, hvor ERP-systemernes standardfunktionalitet ikke har været dækkende for virksomhedernes øgede behov bl.a. inden for logistikstyring, Warehouse Management og e-commerce.

Den klassiske fremgangsmåde for at imødekomme de øgede krav til systemunderstøttelsen vil være at få en leverandør til at bygge funktionaliteten i systemet. Dette er imidlertid både dyrt og tidskrævende.

I stedet kan virksomhederner vælge en composable tilgang, hvor systemlandskabet bliver sammensat af modulære komponenter (apps), der hurtigt kan implementeres, konfigureres eller udskiftes i henhold til de aktuelle behov. I tilfælde af at virksomhedernes behov efterfølgende ændrer sig, kan den vælge at udskifte den oprindelige app med en ny, der leverer den ønskede funktionalitet.

Læs mere i Devoteams ERP-rapport

Bevægelsen mod et composable systemlandskab er en tydelig trend i ERP-markedet. Her arbejder førende leverandører som SAP, Microsoft, Oracle og Infor på at gøre systemerne mere fleksible. Composable fungerer på flere planer. Det kan fungere både internt i selve ERP-systemet, men i høj grad også via tredjepartsprodukter, der pga. teknologierne er nemme at integrere.

Du kan læse mere i vores rapport “ERP Systems in Scandinavia”, hvor vi bl.a. kommer med følgende anbefalinger til composable ERP:

  • Få indsigt i, hvordan forretningen får gavn af cloudbaserede services
  • Udarbejd en strategi for skift til en composable-model
  • Evaluér composable mulighederne og tilhørende proces-kapabiliteter, når der skal vælges et nyt ERP-system
  • Vurdér leverandører ift. udvalg af extensions og app-store
  • Tilpas intern governance-model, når der skiftes til cloudbaserede services.

Start rejsen mod et composable systemlandskab nu

Composable er kommet for at blive, og vi anbefaler at komme i gang snarest muligt. Specielt fordi det kan tage noget tid at udnytte teknologierne fuldt ud. Det første og vigtigste krav er at have det grundlæggende forhold på plads: En cloud-baseret infrastruktur og en platform indrettet til composable teknologierne.

Hvis du vil vide mere om composable ERP, kan du tage kontakt til Erik Lennings på tlf. 2220 2121 eller mail erik.lennings@devoteam.com