Skip to content

Et strategisk ledelsesværktøj til risikostyring

Projekter har ofte svært ved at holde et vedvarende fokus på risikostyringen, hvilket bliver dyrt, når hændelser opstår. Devoteam har udviklet et strategisk ledelsesværktøj, der forankrer risikostyring som disciplin gennem hele projektforløbet og giver styregruppen de rette værktøjer til at foretage strategisk mitigation.

“Hvad med risikostyringen?” “Den klarede vi allerede dag 1, da vi oprettede en risikolog.” Risikostyring lider ofte en krank skæbne i projekter. Det starter fornuftigt nok med en risikolog, hvor man anfører identificerede risici, forventede konsekvenser og korrigerende tiltag. Men ofte bliver det ved det.

Når først projektet kører, rykker risikostyring i baggrunden. Alle har travlt med selve projektforløbet, og risikologgen bliver ikke opdateret. Overblikket og projektets risikoprofil bliver uskarp.

Fokus på risici vender først tilbage, når en risiko materialiserer sig, dvs. en mulig hændelse der koster projektet tid, penge eller noget tredje. Så skal projektet udøve brandslukning, hvilket typisk er dyrt og ineffektivt. Brandslukkerne hyldes, men den reelle konsekvens er et projekt, der kunne have gjort det bedre.

Hos Devoteam oplever vi ofte at blive tilkaldt, når skaden er sket, fordi det først er på det tidspunkt, at projektet åbenlyst har brug for hjælp. Vi vil gerne hjælpe vores kunder med at tænke risikostyring hele vejen gennem projektet, fordi det i det lange løb er mere effektivt og billigere.

Forankring på ledelsesniveau

Devoteam har udviklet en metode og værktøjskasse til forankring på ledelsesniveau – et koncentrat af vores erfaringer, best practices samt analyser om risikostyring. Vi kalder den “Risikostyring med Devoteam”.

Risikostyring med Devoteam tager livtag med de grundlæggende udfordringer for risikostyring:

  • En generel psykologisk modstand mod at tænke i risici
    Mennesker opfatter risici som noget farligt og ubehageligt og vil helst undgå emnet. Vi vil hellere tænke på det positive, hvilket er langt mere tilfredsstillende og opmuntrende på et menneskeligt plan.
  • En mangel på de rette værktøjer til at udøve risikostyring
    I de fleste projekter nøjes man med en risikolog, men den er utilstrækkelig. Den mangler adskillige elementer, der udgør grundig risikostyring både på strategisk og procesniveau. F.eks. ledelsesrapportering med overblik og udviklingsfokus, metoder til værdiansættelse, kategorisering og prioritering af risici samt vurdering af alternative muligheder for mitigering.
  • For lidt kommunikation til – og involvering af – ledelsen, dvs. styregruppen
    Der er stor forskel på risikovurderinger på projektniveau og på det strategiske plan. I projektet vil man typisk fokusere på, hvad der er bedst for projektet, mens styregruppen har overblikket til at vurdere, hvad der gavner mest på tværs af organisationen. Derfor skal ledelsen have de rette informationer og værktøjer til at vælge et passende risikoniveau og foretage strategisk mitigation.

Risikostyring med Devoteam er en holistisk tilgang, der sikrer transparens, forankring og effektivitet i risikostyringen. Strategien består af metoder og processer til at sikre et vedholdende fokus på risikostyring gennem hele projektet, plus de rette værktøjer til at levere den bedst mulige mitigation af risici på tværs af organisationen.

Her er et eksempel på et forløb:

Kunden fortsætter på egen hånd

Forløbet kan imidlertid også se anderledes ud. Risikostyring med Devoteam er ikke en manual, der skal følges til punkt og prikke, men en fleksibel tilgang, der tilpasses den konkrete situation og kunde.

Derfor er værktøjet først og fremmest et forløb, vi gennemfører i samarbejde med vores kunder. Målsætningen er, at kunden står med sin egen risikostrategi samt dokumenterede proces og kan fortsætte med effektiv risikostyring på egen hånd.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Risikostyring med Devoteam kan gøre en forskel i din organisation, så kontakt os gerne via knappen her.