Skip to content

Den analoge leder er død. Længe leve den digitale leder

– Af Per Gulløv Lundh Eeg, Partner

Fra dekaner til blå mænd: digital ledelse er kommet for at blive. Hvis du vil blive, skal du være en digital leder. Her er hvordan.

Anekdote fra det virkelige liv:

En viceskoleleder går af efter mange års tro og meget engageret tjeneste. Typen der – uden på nogen måde at være sporty – arrangerer natløb natten før sidste skoledag… for så drikker de unge mennesker mindre. En leder med hjerte på det rette sted og med tårnhøjt engagement! Én ting havde lederen dog brokket sig over i årevis: den utroligt ringe funktionalitet i KMD Matrix (det dengang væsentligste it-system på de fleste folkeskoler). Nå, men viceskolelederen går på efterløn dels for at hellige sig børnebørnene (hun bliver au pair for dem i udlandet) dels for … nåh, ja, for at slippe for KMD Matrix, der jo ikke fungerer. Som au pair i udlandet mailer hun hjem til sin mand hver aften. En aften foran computeren udbryder hun begejstret til sin datter: ”Sig mig, er det rigtigt, at man kan forwarde mails?!?”. To tanker slår ned i mig: Måske er de der problemer med KMD Matrix manglende brugervenlighed stærkt overdrevne. Og måske er det meget godt, at den nu pensionerede viceskoleleder ikke længere har ansvaret for den administrative digitalisering på sin skole. Morale: Uanset hvor god en leder du er, har du også brug for at kunne være en god digital leder.

Det er den skelsættende situation, vi befinder os i lige nu. Nogle gange ændres et grundvilkår i forretningen, og lederen er tvunget til at udvikle sig eller uddø. Sådan forholder det sig med digitalisering. Den analoge leder er død. Digitalisering er ikke længere noget, der kan outsources til it-chefen. Det er et grundlæggende og blivende vilkår, som lederen skal forholde sig til.

Hvad betyder det så i praksis? Hvad skal du som leder gøre?

Du skal indrette forretningen, herunder kompetencer og arbejdsprocesser, til en stadig mere digital tilværelse. Fortolke udviklingen: Hvordan bliver mine opgaver i fremtiden?

Analog ledelse er blind

Tag et åbenlyst eksempel som Movia. Deres forretning er transport, og her er selvkørende busser snart en digital ”game changer,” der ændrer en parade af vilkår fra omkostningsstrukturer over kunderelationer til kompetencer. Digital ledelse betyder, at man tager højde for udviklingen og udnytter den. Det er derimod indlysende dårlig (analog) ledelse at håbe på, at selvkørende transportmidler ikke kommer til Danmark og blindt holde fast i en forretningsmodel med dieseldrevne, chaufførstyrede busser.

Digital ledelse er ikke kun nødvendig i transportsektoren. Den er nødvendig overalt. Lad os se på et par eksempler.

Digitalt paradigmeskift på universiteterne

I Devoteam arbejder vi på universitets­området med at kortlægge, hvad det betyder for kerneforretningen, forskning og uddannelse, at vi lever i en stadig mere digital verden.

Her kunne man tro, at forskning støttet af meget computerkraft, eScience, kun er interessant for ingeniører og dataloger. Men eScience har en langt mere omsiggribende betydning. Inden for humaniora kan det eksempelvis betyde, at en sociolog kan nøjes med at se 20 minutter af 11 timers optagelser med konfliktsituationer, fordi software til henholdsvis ansigtsgenkendelse og sproganalyse har fundet frem til de nøjagtigt de sekvenser, forskeren ledte efter. Det er ikke kun en effektivisering af en arbejdsproces, det er et paradigmeskift i måden at arbejde med data og analyser på.

Også undervisningen kan og skal revolutioneres med de nye digitale muligheder. Dagens universiteter uddanner morgendagens kandidater, der skal have digitale kompetencer i tillæg til de traditionelle faglige kompetencer. Som dekan på et universitet må du således forstå, hvilke muligheder digitalisering skaber på dit fakultet, og hvad det betyder for kerneopgaverne. Og du må gøre dit fakultet i stand til at udnytte mulighederne

Præventiv ejendomsadministration

Eller tag et andet mere praktisk område som ejendomsadministration. Som leder for en gruppe ejendomsfaglige medarbejdere (blå mænd) skal du indstille dig på en situation, hvor de ikke længere møder op og reparerer på opfordring fra beboerne. Snart vil Internet of Things sætte ind med sensorer overalt i boligen, og de vil levere al den nødvendige information direkte til medarbejderens hånd via en app på hans/hendes mobile device. Big Data vil beregne, hvornår et ventilationsanlæg eller andet sætter ud, og medarbejderen kan nu arbejde præventivt.

Det ændrer arbejdsprocessen og kommunikation med beboerne, og det kræver nye kompetencer. Lederen har her en forpligtelse til at følge med, sørge for de nye teknologier bliver taget i brug, og medarbejderne bliver uddannede. Vær med til at skabe fremtiden – ellers kommer du måske ikke til at opleve den.

Watson som læge

Nogle gange kan et tilsyneladende enkelt digital greb fundamentalt udfordre de traditionelle processer. På hospitaler vil en sygeplejerske kunne bruge sin smartphone til at tage et billede af en patient og sende det til IBMs supercomputer Watson. Den kan trække millioner af patientdata og på få sekunder levere en mere sikker diagnose, end nogen læge ville være i stand til. Det kræver en sikker digital ledelse at omstille et ellers traditionsbundet hospital til at udnytte de nye muligheder.

Kend dine kompetencer – og gør dine medarbejdere kompetente

Det var nogle eksempler på de muligheder, der ligger og venter på den digitale leder. Men hvordan bliver man en god digital leder? Er der en masse nyt, man skal lære, og af hvem? Lad os se nærmere på, hvilke kompetencer lederen i en digital verden skal have.

Dansk IT har formuleret, hvilke kompetencer alle danskere efter deres vurdering bør have:

  • Brugerkompetencer: Du skal kunne anvende digitale værktøjer i hverdagen, fra sociale medier til it-systemer.
  • Skaberkompetencer: Du skal deltage i og påvirke verden omkring dig, og den er i stigende grad digital. Det vil sige, du skal være i stand til at formulere og producere ad digitale kanaler.
  • Refleksive kompetencer: Du skal forstå, hvordan digitaliseringen indvirker på samfundet og dig som person.

Hvordan kan vi oversætte det til ledelseskompetencer? Her er Devoteams bud på tre væsentlige roller og tilhørende kompetencer for den digitale leder.

  1. Den værdiskabende rollemodel. Lederen skal kende og bruge de digitale redskaber. Lederen skal være rollemodel for sine medarbejdere for at gøre digitalisering troværdig og sikre gevinsterne ved digitalisering.  Lederen skal kende organisationens data og vide, hvordan de skaber værdi for organisationen.
  2. Den nysgerrige og modige leder. Lederen skal kende de teknologiske trends på sit område og være nysgerrig og modig i forhold til at udnytte dem. Hvis det kræver en helt ny forretningsmodel, må lederen være den første til se det og turde afprøve den nye model.
  3. Den tænksomme leder. Lederen skal se, hvilke krav digitalisering stiller til lederens organisation. Hvilke kompetencer skal medarbejderne have i fremtiden? Hvordan håndterer organisationen persondata? Hvordan bidrager virksomheden til digital dannelse i samfundet?

Hvis du mestrer disse roller og har de kompetencer, rollerne kræver, er du godt på vej som digital leder. Hvis du melder pas til roller og kompetencer, holder du fast i at være analog leder. Og så holder du næppe længe som leder i en stadig mere digital verden.

Vil du vide mere? 

Så er du velkommen til at kontakte os.

Vi stiller gerne op til faglige indlæg og individuelle møder om emnet.