Skip to content

Digitalt samarbejde og automatisering

Hvordan flyttes virksomheden fra it-understøttelse til digital forretning? Alle organisationer stræber efter øget effektivitet og højere kvalitet. Nøglen hertil er at øge det digitale samspil i organisationen, dels gennem en fortsat digitalisering af medarbejdere og processer, dels ved at øge automatiseringsgraden. Og gennem udbredelsen af teknologi som f.eks. Smart Phones er der de facto sket en digitalisering af mennesker som sådan – og medarbejdere i særdeleshed.

Kontakt os nu

Gennem apps og andre værktøjer digitaliseres de mobile medarbejdere og kan interagere med virksomhedens forretningssystemer på nye og mere effektive måder. Men mere digital samspilsteknologi er ikke nok til at opnå de ønskede gevinster. At få udbytte af teknologierne kræver en dyb indsigt i, hvordan man optimerer de to grundlæggende tandhjul, der driver en virksomhed: processer og information. De er nøglen til succesfuld digitalisering i nedenstående områder:

  • Digital sagsbehandling. I mange organisationer – ikke mindst i offentlige og finansielle virksomheder – er sagsbehandling den helt afgørende kerneproces. Og derfor er processen som oftest allerede it-understøttet, men kan yderligere effektiviseres gennem en fuld digital tilgang – bl.a. ved øget automatisering, softwarerobotter, IoT, mv.
  • Alle virksomheder har ensartede, gentagne og regel-baserede processer. Og nogle af dem er paradoksalt nok skabt for at flytte data mellem og forbinde silo-baserede it-systemer. Disse processer kan automatiseres med softwarerobotter, der bygges og styres med dedikerede it-platforme.
  • Alle større virksomheder har en eller flere servicefunktioner, der via telefon, mail, chat, mv. besvarer henvendelser fra kunder eller medarbejdere. Chatbots og digitale assistenter er softwarerobotter, der kan besvare en henvendelse og føre en dialog med kunden eller medarbejderen – og automatisk igangsætte processer som resultat af henvendelse.
  • Industry 4.0 og IoT. Som produktionsvirksomhed er fremstillingsprocessen en kerneproces – og Industry 4.0 er et rammeværk for digital automatisering af netop denne proces. IoT er en kerneteknologi til at indsamle realtidsdata i en Industry 4.0 produktion som grundlag for at drive fremstillingsprocessen digitalt – ligesom industrirobotter er en kerneteknologi til automatisering af den udførende del af produktionen.
  • Fra personlige værktøjer til digitale samarbejdsplatforme. Platforme som Microsoft Office 365 og Google G Suite indeholder nogle helt nye muligheder for at øge effektiviteten i en organisation gennem brug af kendte personlige værktøjer på en helt ny måde – som platformen for en digitalt forbundet organisation.

Vores ydelser

ESDH – digital sagsbehandling

ESDH – digital sagsbehandling hjælper organisationer med at definere den rigtige strategi for deres specifikke sagsbehandling – samt med at vælge og implementere den rigtige digitale løsning hertil.

RPA

RPA handler om at identificere de processer i virksomheder, der egner sig til automatisering med RPA – samt at vælge, implementere og drive RPA software som platform for automatisering.

Digitale samarbejdsplatforme

Digitale samarbejdsplatforme fokuserer på at få det fulde og egentlige udbytte af de digitale samarbejdsplatforme i form af Office 365 og Google G Suite. Alt for mange virksomheder har implementeret disse som personlige værktøjer – og ikke som digitale gruppeværktøjer.

Information Management

Information Management er afgørende for implementering af digitale løsninger. Som virksomhed skal man have har styr på sine data – på tværs af hele organisationen. Information Management indeholder en række ydelser hertil.

Procesautomatisering

Procesautomatisering er en afgørende forandring i en virksomhed. Det kræver et nyt mindset, nye måder at interagere på, nye kompetencer og nye måder at organisere sig på. Ydelserne i dette område er afgørende for at få succes med sin forandringsproces.

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.