Skip to content

Agile IT

Hvordan skaber og styrer du en it-afdeling, der kan leve op til morgendagens digitale forretningskrav?

Kontakt os nu

It-afdelingen er udfordret – mere end nogensinde før. Teknologiudviklingen giver nye muligheder men også nye krav. Virksomhedens digitalisering kræver helt nye leverancer fra it-afdelingen – baseret på nye kompetencer. Men den nye teknologi og den øgede digitalisering må ikke tage fokus fra de gamle dyder – stabil drift og høj leverancekvalitet er stadig et ”must” for alle it-afdelinger. Alt dette skal leveres – uden at det koster mere. Tværtimod – it udgør en stadig større del af virksomhedens samlede budget – og derfor er it som underlagt et løbende krav om øget effektivitet og lavere omkostninger. Med andre ord: ”more for less” er blevet hverdagens mantra for danske it-chefer.

Transformationen fra traditionel it-afdeling til morgendagens it-afdeling er en krævende proces. Først og fremmest kræver den et klart målbillede for ens IT Operating Model, hvor transparens, agilitet og automatisering er de gennemgående temaer.

Vores ydelser

Udbud af it-drift – overblik og tilgang

Få hjælp til udbud af it-drift, support og vedligehold, der sikrer at anskaffelsen analyseres og beskrives bedst muligt, samt at udbudsmaterialet og udbudsprocessen sikrer bedst mulig konkurrence for at opnå de bedste og mest fordelagtige tilbud. Læs mere her.

Læs mere her

It-strategi og governance for digitale virksomheder

It-strategi og governance for digitale virksomheder, skal ultimativt levere ”more for less” i en digital virkelighed. Hvad indeholder en digital it-strategi, hvordan udarbejdes den på en effektiv måde – og hvilken governance sikrer gevinsterne?

Agil udvikling og DevOps

Agil udvikling og DevOps – er nye måder at arbejde på, der er afgørende for øget produktivitet og hurtigere leverancer. Hvad kan man forvente af forbedringer – og hvordan omstiller man en traditionel udviklingsafdeling til de nye måder at arbejde på?

Enterprise Applications

Enterprise Applications – som de leveres af SAP, Microsoft, Oracle, mv. er stadig rygraden i de fleste virksomheder. Men deres rolle og indhold er under en gennemgribende forandring. Hvordan vælger og implementerer du det rigtige forretningssystem til den rette rolle i den digitale kontekst?

Arkitektur for digitalisering

Arkitektur for digitalisering – spænder fra micro services i udviklingen af kundeoplevelsen over cloud-baserede forretningssystemer til IoT-baserede produktions-it. Hvordan skal din forretnings- og it-arkitektur udformes for at håndtere denne heterogenitet og kompleksitet?

Outsourcing og Cloud

Outsourcing og Cloud – er afgørende leverancemodeller for den nutidige it-afdeling. Hvad er den optimale sammensætning i din virksomhed, hvordan gennemføres en multi-sourcing og hvordan skal it-afdelingen styre kontrakter og leverandører i en multi-sourcing virkelighed?

Digitalisering af it-afdelingen

Risikostyring og sikkerhed i en digital verden er en kæmpeudfordring – ikke mindst i lyset af de øgede krav fra bl.a. GDPR. Hvordan sikrer du din it – både generelt og i henhold til givne myndighedskrav?

Transparent it-økonomi

Transparent it-økonomi – kommer ikke af sig selv. Hvordan definerer du en klar IT Operating Model fra storageblok til forretningsapplikation – og hvordan anvender du den dels som grundlag for din it-styring, dels som grundlag for charge-back til forretningen?

Netværk og IoT

Netværk og IoT – er de grundlæggende teknologier, der sikrer virksomhedens digitalisering. Hvordan skaber man et globalt, fleksibelt og effektivt netværk, der kan forbinde virksomhedens medarbejder og digitale enheder med traditionelle data, tale, billeder og big data?

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.