Forretningssystemer

Implementering af forretningssystemer

En implementering af et nyt forretningssystem er en omfattende opgave – helt på højde med andre forretningstransformationer. Netop fordi der arbejdes med standardrammesystemer, vil der være tale om ret omfattende ændringer af forretningens arbejdsmåder og processer – og dermed vil en succesfuld implementering kræve såvel intensiv styring som tung forandringsledelse. Så selvom selve forretningssystemsleverancen er helt central i implementeringen, så kan den på ingen måde stå alene, som illustreret herunder:

 

Som det fremgår af figuren, så ligger en stor del af arbejdet i en implementering hos virksomheden selv. Og selvom det gennemføres i et tæt samarbejde med en implementeringspartner, så har virksomheden selv det afgørende ansvar for, at implementeringen samlet set bliver en succes og udløser de forventede gevinster. Derfor indgår Devoteam og HerbertNathan & Co. også altid på kundens side i en implementering. Her kan vi, enten fuldt på kundens vegne eller som støtte til kundens egne medarbejdere, påtage os en række centrale opgaver i implementeringen.

 

Vores ydelser:

  • Deltagelse i styregruppe med kvalitetssikring for virksomhedens ledelse.

  • Projektledelse af det samlede implementeringsprojekt – eller delprojektledelse af udvalgte områder som f.eks. test og datakonvertering.

  • Etablering og bemanding af et PMO – der kan støtte projektledelsen

  • Leverandør- og kontraktstyring af implementeringspartneren.

  • Forandringsledelse, dvs. planlægning og styring af den organisatoriske implementering af systemet.

  • Ændring af forretningsorganisation – i tæt samarbejde med ledelsen.

  • Ændring af forretningsprocesser – i tæt samarbejde med forretningsspecialister.

  • Forretningsdokumentation.

  • Styring af træning og uddannelse.

  • Gevinstrealisering og opdatering af business case.

devoteam

Løsningen af ovenstående opgaver vil ofte inddrage andre af Devoteams konsulenter såsom professionelle projektledere eller forandringspecialister.

Kontakt

Peter Ulka

Partner
Devoteam og HerbertNathan & Co.

Torben Storgaard

Partner
Devoteam og HerbertNathan & Co.

Vores kerneydelser