Forretningssystemer

Anskaffelse af forretningssystemer

Her foretages den konkrete anskaffelse af et forretningssystem. Også her har Devoteam og HerbertNathan & Co. en egen fremgangsmåde med en lang række dertil udviklede værktøjer. Bl.a. en egen standardkontrakt VIRK17 – der er udviklet specielt til anskaffelse af standardrammesystemer.

 

Processen omfatter:

 • Forretningsbehov fastlægges

  De konkrete forretningsbehov fastlægges – med udgangspunkt i strategien. Det er essentielt, at det sker med udgangspunkt i, at der arbejdes med standardsystemer.
 • Anskaffelsen planlægges

  Her anvendes forarbejdet omkring markedsvurdering fra strategien, idet en anskaffelse typisk vil omfatte både selve systemet og en implementeringspartner – ligesom der skal tages stilling til mulige driftsformer for hvert system.
 • Prækvalifikationsproces

  Der gennemføres en prækvalifikationsproces af mulige systemer og leverandører, således at der maksimalt indgår tre tilbudsgiver i den egentlige tilbudsprocessen.
 • Tilbudsgrundlag til leverandørerne

  Forretningsbehovene omsættes til et tilbudsgrundlag til leverandørerne. Med tilbudsgrundlaget følger de nødvendige værktøjer til at sikre en objektiv og ensartet evaluering af tilbuddene.
 • Tilbuddene indhentes og evalueres

  Tilbuddene indhentes og evalueres, og der udarbejdes en indstilling til virksomhedens ledelse.
devoteam

Ovenstående gennemføres i samarbejde med virksomhedens nøglepersoner – oftest i form af workshops og interviews.

Kontakt

Peter Ulka

Partner
Devoteam og HerbertNathan & Co.

Torben Storgaard

Partner
Devoteam og HerbertNathan & Co.

Vores kerneydelser